Advocaat huurrecht Den Haag

advocaat huurrecht den haag

Advocaat huurrecht Den Haag

Bent u op op zoek naar een advocaat huurrecht in Den Haag? U hoeft niet langer te zoeken. Wij adviseren en procederen dagelijks op het gebied van het huurrecht. Onder meer over woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte, gebreken in het gehuurde, huurachterstand en ontruiming. Een intakegesprek in Den Haag is bij ons gratis en geheel vrijblijvend.

Maak vandaag nog een afspraak. Of laat u vandaag nog door ons terugbellen. Wij staan verhuurder en huurders bij.

Jumelet Advocatuur: advocaat gespecialiseerd in huurrecht

Jumelet Advocatuur is een advocatenkantoor in Den Haag. Onze advocaat is gespecialiseerd in huurrecht. Wij hebben één doel voor ogen en dat is uw probleem oplossen, zodat u kunt focussen op uw eigen expertise. Een verhuurder of huurder ontzorgen vinden wij belangrijk.

Een huurgeschil levert voor een verhuurder en huurder namelijk veel negatieve energie op. Een verhuurder heeft in de regel genoeg andere zaken aan zijn hoofd. Daarentegen wil een huurder niet gestoord worden in zijn huurgenot. Een huurder betaalt namelijk elke maand een flink bedrag aan huur. Onze advocaat neemt graag de zaak van u over.

Juridisch advies voor verhuurders en verhuurders uit heel Nederland

Ons kantoor staat in Den Haag, maar ons kantoor heeft landelijke dekking. Wij staan verhuurders en huurders bij uit heel Nederland. Een intakegesprek op ons kantoor in Den Haag is gratis en geheel vrijblijvend. Bent u niet in de omgeving van Den Haag? We houden ook besprekingen op onze vergaderlocaties in ‘s-Hertogenbosch, Rotterdam Tiel, Utrecht en Werkhoven. Uiteraard is het ook mogelijk op een andere locatie af te spreken. Daarnaast is het mogelijk om een online bespreking te houden. Bijvoorbeeld via Zoom of Teams. Dat is werken anno nu.

Hieronder meer juridische informatie over het huren of verhuren van een huurwoning. Daarnaast informatie over pro deo zaken (gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging).

Huurwoning

Wetboek

De wettelijke regels voor de verhuur van woonruimte zijn te vinden in de artikelen 7:232 BW tot en met artikel 7:282 BW. Onder ‘woonruimte’ wordt verstaan ‘een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats alsmede de onroerende aanhorigheden’.

Huurbescherming woonruimte

Een huurder van woonruimte geniet een vergaande mate van huurbescherming. Van veel wettelijke bepalingen kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. Daarnaast kan een huurovereenkomst voor woonruimte die is aangegaan voor onbepaalde tijd, een huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte langer dan twee jaar en een onzelfstandige woonruimte langer dan vijf jaar alleen worden opgezegd als een wettelijke opzeggingsgrond van toepassing is. Bijvoorbeeld doordat een huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het niet, of stelselmatig te laat, betalen van de huurpenningen, het veroorzaken van ernstige overlast en hennepteelt. Een voorbeeld van een andere opzeggingsgrond is, is de omstandigheid dat een verhuurder het gehuurde zelf weer nodig heeft en op grond daarvan niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst voor de woonruimte wordt verlengd of wordt voortgezet.

Uitzonderingen huurbescherming woonruimte

Op de hoofdregel dat een huurder van woonruimte een vergaande mate van bescherming geniet, heeft de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt.

Een huurder heeft bijvoorbeeld geen huurbescherming wanneer sprake is van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. Deze vorm van tijdelijke huur is slechts in enkele situatie toegestaan. Bijvoorbeeld een vakantiebungalow, hotelkamer of een wisselwoning.

Daarnaast heeft een huurder geen huurbescherming wanneer een woning is verhuurd op grond van artikel 7:271 lid 1 BW. Op grond van dit wetsartikel heeft een verhuurder de mogelijkheid een huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor de duur van maximaal twee jaar of korter te sluiten en een verhuurder voor onzelfstandige woonruimte voor de duur van maximaal vijf jaar of korter. Deze huurovereenkomst eindigt na afloop van de overeengekomen duur van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.

Kennisgevingsverplichting verhuurder

Op deze uitzondering geldt wel een kanttekening. Een verhuurder is wel verplicht om de huurder tijdig schriftelijk te informeren over het naderende einde van de huurperiode. Als een verhuurder verzuimt aan deze kennisgevingsverplichting te voldoen, wordt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet en voortgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Huurachterstand

Wanneer de huur niet, niet tijdig of niet volledig door de huurder is betaald ontstaat er een huurachterstand. De huurder is dan direct in verzuim. Een verhuurder hoeft dus niet eerst een betalingsherinnering (aanmaning) of ingebrekestelling aan de huurder te verzenden. Betaling van de huurprijs wordt dan ook wel als een ‘brengschuld’ genoemd.

Pro deo advocaat huurrecht Den Haag (gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging)

Huurt u een woning? Kunt u een advocaat huurrecht mogelijk niet betalen? Wij nemen ook zaken aan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een beroep op een advocaat kan doen. Daarom zijn wij ook pro deo advocaat. Neem vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met u mee of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Meer informatie over gesubsideerde rechtsbijstand kunt u ook vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Heeft u een vraag over huurrecht? Wenst u juridisch advies? Neem vrijblijvend contact op met een advocaat huurrecht van Jumelet Advocatuur.

Dit blogbericht is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatie aard. De informatie in dit blogbericht kan (afhankelijk van uw specifieke geval) niet, of verminderd, van toepassing zijn. De informatie in dit blogbericht dient dan ook niet als juridisch advies te worden beschouwd. Jumelet Advocatuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit blogbericht.

Voel u vrij om dit bericht eenvoudig te delen.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Recent

Gerelateerde blogposts

aanvechten vve besluit vernietigen

VvE besluit aanvechten en vernietigen?

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een vernietigbaar en nietig VvE besluit. Daarnaast is het van belang om tijdig een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit in te dienen..