Wet goed verhuurderschap: wat zijn de relevante wijzigingen?

Recent

Gerelateerde blogposts

aanvechten vve besluit vernietigen

VvE besluit aanvechten en vernietigen?

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een vernietigbaar en nietig VvE besluit. Daarnaast is het van belang om tijdig een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit in te dienen..

Wet goed verhuurderschap: wat zijn de relevante wijzigingen?

De regelgeving op het gebied van de (ver)huur van woningen is flink in beweging. De Wet goed verhuurderschap is op 1 juli 2023 in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar u als verhuurder op moet letten?

Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap geeft gemeenten meer mogelijkheden om misstanden bij het verhuur van woningen, appartementen en kamers tegen te gaan. De wet introduceert onder meer een landelijke norm voor goed verhuurderschap.

Basisnorm voor goed verhuurderschap

Onder goed verhuurderschap wordt volgens deze wet verstaan

  • het zich onthouden van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid door (a) het hanteren van een heldere en transparantie selectieprocedure, (b) het gebruik en communiceren van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte en (c) het motiveren van de keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaat- huurders;4
  • het zich onthouden van iedere vorm van intimidatie;
  • het zich onthouden van het in rekening brengen van een te hoge waarborgsom;
  • het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
  • het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder over rechten en plichten van de huurders ten aanzien van het gehuurde, informatie over de waarborgsom, de contactgegevens waar de huurder terecht kan, de contactgegevens van het meldpunt in de gemeente en informatie over servicekosten indien deze in rekening worden gebracht;
  • het zich onthouden van het in rekening brengen van servicekosten die niet in overeenstemming zijn met de wet.

In geval van verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten gelden nog meer normen.

De verhuurder dient te beschikken over een werkwijze die gericht is op voorkoming van woondiscriminatie. Een ieder moet daar kennis van nemen.

Meldpunt

Gemeenten moeten een meldpunt instellen waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld.

Verhuurvergunning

Gemeenten kunnen ook in een verhuurverordening bepalen dat de verhuurder een verhuurvergunning nodig heeft. Gemeenten kunnen in die verhuurvergunning eisen stellen. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden die betrekking hebben op de invulling van de regels van goed verhuurderschap, het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan en de maximale huurprijs indien het gaat om een gereguleerde zelfstandige woning.

Handhaving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de regels. Er kan een waarschuwing worden gegeven, bestuursdwang en/of een bestuurlijke boete. De wet biedt zelfs aan de gemeente de mogelijkheid om over te gaan tot beheerovername.

Kortom

De meeste verhuurders zullen al wel aan veel elementen van de landelijke norm voor goed verhuurderschap voldoen. In de meeste gevallen wordt immers de huurovereenkomst al schriftelijk aangegaan en wordt niet een te hoge waarborgsom in rekening gebracht. De wet geeft echter ook een aantal verplichtingen voor verhuurders die redelijk nieuw zullen zijn. Het hanteren van een heldere en transparante selectieprocedure en het verstrekken van een motivatie aan afgewezen kandidaat-huurders is er daar één van.

Jumelet Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht. Heeft u vragen over de Wet goed verhuurderschap? Of heeft u andere vragen en/of geschillen op het gebied van vastgoedrecht of huurrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Dit blogbericht is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatie aard. De informatie in dit blogbericht kan (afhankelijk van uw specifieke geval) niet, of verminderd, van toepassing zijn. De informatie in dit blogbericht dient dan ook niet als juridisch advies te worden beschouwd. Jumelet Advocaten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit de blog.


Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn