Huurrecht advocaat

Wat is huurrecht?

Huurrecht is het rechtsgebied dat de rechtsverhouding tussen een verhuurder en huurder regelt. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder een verplichting op zich neemt om aan een huurder een zaak (of gedeelte daarvan) in gebruik te verstrekken. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst voor een woning, bedrijfsruimte of kamer. Daarentegen verbindt de huurder zich om een tegenprestatie te voldoen. Bijvoorbeeld (en in de meeste gevallen) het betalen van huur aan de verhuurder. Wist u dat Jumelet huurrecht advocaat is aangesloten bij Raad voor Rechtsbijstand.

Rechten en plichten verhuurder en huurder

In het huurrecht zijn de rechten en plichten van een verhuurder en huurder opgenomen. Bijvoorbeeld de verplichting van een verhuurder om een gebrek op verzoek van een huurder te verhelpen. Daarnaast heeft de huurder de verplichting om tijdig de huur te betalen zodat er geen huurachterstand ontstaat.

Waar zijn de regels van het huurrecht te vinden?

Het huurrecht bestaat uit diverse wet- en regelgeving. De meeste regels staan in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn wettelijke bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op roerende zaken, woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW). Daarnaast staan er onder meer regels in het Besluit huurprijzen woonruimte, Besluit servicekosten en Besluit kleine herstellingen. Door de vele wetten, besluiten en overgangsbepalingen is het huurrecht voor de gemiddelde verhuurder of huurder niet altijd even duidelijk.

Specialist huurrecht

Jumelet Advocatuur is gespecialiseerd in huurrecht. Ik adviseer en procedeer onder meer namens verhuurders, huurders, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten. Ik stel huurovereenkomsten op of beoordeel deze. Naast mijn adviespraktijk heb ik een brede procespraktijk op het gebied van het huurrecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot een beëindiging van een huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, gebreken aan het gehuurde, renovatie en dringend eigen gebruik. 

Ik heb de postdoctorale specialistenopleiding Grotius Onroerend Goedrecht met succes afgerond. Tevens wordt door mij permanente educatie op het gebied van huurrecht gevolgd.

Jumelet huurrecht advocaat

Naast huurrecht advocaat is Jumelet Advocatuur ook gespecialiseerd in diverse andere rechtsgebieden. Denk hierbij onder andere aan arbeidsrecht, incasso en vastgoedrecht.

Kom in contact met dé huurrecht advocaat

Onze andere rechtsgebieden

Advocaat contractenrecht​

contractenrecht

Advocaat contractenrecht Advocaat contractenrecht Wat is contractenrecht? Het contractenrecht wordt ook wel “overeenkomstenrecht” genoemd. Contractenrecht is onderdeel van het “verbintenissenrecht”. Daarom wordt dit rechtsgebied ook

Rechstgebied bekijken »
arbeidsrecht advocaat

arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Arbeidsrecht advocaat Wat regelt een arbeidsrecht advocaat? Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. Er is dan sprake van

Rechstgebied bekijken »
Advocaat vastgoedrecht

vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht Advocaat vastgoedrecht Wat is vastgoedrecht? Vastgoedrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op vastgoed. Hieronder valt alle wet- en regelgeving op het gebied

Rechstgebied bekijken »