Arbeidsrecht advocaat

Wat regelt een arbeidsrecht advocaat?

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. Er is dan sprake van een arbeidsrelatie. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van een arbeidsovereenkomst en ontslagregels. Maar ook regels over de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding en een relatiebeding.

Het arbeidsrecht maakt onderdeel uit van het sociaal recht. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst) en het collectief arbeidsrecht (CAO). Andere wetgeving die betrekking hebben op het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.

Naast arbeidsrecht advocaat kunt u bij Jumelet Advocatuur terecht voor diverse andere rechtsgebieden zoals vastgoedrecht, huurrecht en bouwrecht.

Werkgevers, bestuurders en ondernemingsraad

Jumelet arbeidsrecht advocaat adviseert en procedeert onder meer voor werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden. Bijvoorbeeld bij het opstellen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een reorganisatie of bedrijfseconomisch ontslag. Bij een arbeidsconflict of een disfunctionerende werknemer. Maar ook bij inhuur van zelfstandigen en het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Tevens staat Jumelet Advocatuur werknemers in een procedure bij met betrekking tot bijvoorbeeld te weinig betaald loon of een werkgever die een beëindiging van een dienstverband wenst.

Werknemers

Daarnaast staat Jumelet Arbeidsrecht advocaat ook werknemers bij. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Maar ook aan advies over een concurrentiebeding of relatiebeding. Of het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst. Ook voor uw contract kunt u terecht met vragen bij Jumelet Advocaat Arbeidsrecht.

Vroegtijdig advies, conflictbemiddeling en gerechtelijke procedure

Door zaken op het gebied van het arbeidsrecht op voorhand goed te regelen, kunnen de meeste problemen, juridische geschillen en gerechtelijke procedures op een later moment worden voorkomen. Het is dan ook van belang om tijdig (en bij voorkeur in het voortraject) Jumelet Advocatuur in te schakelen voor raad en daad op gebied van het arbeidsrecht.

Conflictbemiddeling

Mocht het toch tot een geschil komen, dan hoeft dat niet altijd te resulteren in een gerechtelijke procedure. Door middel van conflictbemiddeling kan worden bekeken of een juridische procedure kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld door het aangaan van een bemiddelingsgesprek of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. 

Gerechtelijke procedure

Wanneer partijen niet onderling tot een oplossing kunnen komen, kan het geschil aan een rechter worden voorgelegd. Jumelet arbeidsrecht advocaat neemt zaken aan in heel Nederland. Adviseren als het kan, procederen als het moet.

Kom in contact Jumelet arbeidsrecht advocaat

Onze andere rechtsgebieden

huurrecht advocaat

huurrecht

Advocaat huurrecht Huurrecht advocaat Wat is huurrecht? Huurrecht is het rechtsgebied dat de rechtsverhouding tussen een verhuurder en huurder regelt. Huur is de overeenkomst waarbij

Rechstgebied bekijken »
Advocaat bouwrecht​

bouwrecht

Advocaat bouwrecht Advocaat bouwrecht Wat is bouwrecht? Het bouwrecht is een overkoepelende naam voor alle regels met betrekking tot het bouwen en verbouwen van onroerend

Rechstgebied bekijken »
Advocaat vastgoedrecht

vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht Advocaat vastgoedrecht Wat is vastgoedrecht? Vastgoedrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op vastgoed. Hieronder valt alle wet- en regelgeving op het gebied

Rechstgebied bekijken »