Advocaat contractenrecht

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht wordt ook wel “overeenkomstenrecht” genoemd. Contractenrecht is onderdeel van het “verbintenissenrecht”. Daarom wordt dit rechtsgebied ook wel het verbintenissenrecht genoemd. Dit deel van het recht houdt zich onder meer bezig met overeenkomsten. Het contractenrecht regelt onder andere hoe een overeenkomst tot stand komt. Waaraan zij moet voldoen om geldig te zijn. En hoe een overeenkomst (eerder) kan worden beëindigd. Tevens regelt het overeenkomstenrecht wat het gevolg is als een overeenkomst niet, althans niet volledig, wordt nageleefd. Bijvoorbeeld wanneer uw debiteur een factuur niet betaalt. Of indien u een factuur niet (volledig) wil betalen. 

Jumelet Advocatuur adviseert en procedeert op het gebied van het contractenrecht. Hieronder valt onder meer
incasso, het leggen van beslag en het treffen van executiemaatregelen. Jumelet Advocatuur dé advocaat contractenrecht is uw juridische probleemoplosser en ontzorger.

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst

Iedereen heeft bewust of onbewust dagelijks te maken met het contractenrecht. De meeste overeenkomsten behoren zo tot ons dagelijkse routine dat deze zelden of nooit problemen opleveren. De meeste dagelijkse overeenkomsten worden dan ook vaak mondeling gesloten. De hoofdregel is dat een mondelinge overeenkomst een rechtsgeldige en bindende overeenkomst is. Naarmate het belang groter wordt, wordt er vaak voor gekozen om de afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Voor bepaalde overeenkomsten geldt dat deze schriftelijk gesloten moeten worden.

Opstellen of beoordelen van een overeenkomst door een advocaat

De meeste juridische geschillen kunnen voorkomen worden als vooraf door een advocaat een goede en duidelijke overeenkomst is opgesteld. Het opstellen en beoordelen van een overeenkomst vereist namelijk deskundigheid en maatwerk. Jumelet Advocatuur is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van (commerciële) contracten.

Advocaat contractenrecht

Jumelet Advocatuur. Dé advocaat contractenrecht adviseert en procedeert op het gebied van het contractenrecht. Bijvoorbeeld wegens wanprestatie en het vorderen van een schadevergoeding. Ik sta u graag met raad en daad bij. Adviseren als het kan, procederen als het moet. 

Jumelet Advocatuur is aangesloten bij Het Juridisch Loket. U kunt bij Jumelet advocatuur ook terecht voor pro deo zaken op onder andere het gebied van bouwrecht, arbeidsrecht en incasso.

Kom in contact met dé advocaat contractenrecht

Onze andere rechtsgebieden

arbeidsrecht advocaat

arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Arbeidsrecht advocaat Wat regelt een arbeidsrecht advocaat? Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. Er is dan sprake van

Rechstgebied bekijken »
huurrecht advocaat

huurrecht

Advocaat huurrecht Huurrecht advocaat Wat is huurrecht? Huurrecht is het rechtsgebied dat de rechtsverhouding tussen een verhuurder en huurder regelt. Huur is de overeenkomst waarbij

Rechstgebied bekijken »
Advocaat vastgoedrecht

vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht Advocaat vastgoedrecht Wat is vastgoedrecht? Vastgoedrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op vastgoed. Hieronder valt alle wet- en regelgeving op het gebied

Rechstgebied bekijken »