Incasso advocaat

Heeft u een onbetaalde factuur? Ik help u graag.

Heeft u een onbetaalde factuur? Hebben uw herinneringen en aanmaningen niet tot betaling van uw debiteur geleid? Heeft u inmiddels lang genoeg gewacht? Is het ook uw principe dat betaald moet worden voor wat u heeft geleverd? Ik help u graag. Zodat u weer kunt focussen op waar u goed in bent. Blijf niet langer wachten en schakel een advocaat van Jumelet incasso advocaat in. De meeste debiteuren betalen namelijk wel ‘ineens’ als zij een brief van Jumelet Advocatuur ontvangen. Als advocaat kan ik namelijk meer en zwaardere middelen inzetten dan een incassobureau of deurwaarder.

Bij een geslaagde buitengerechtelijke incasso betaalt u niets!

Een vaak gehoord misverband is dat een advocaat duur is. Dat is niet altijd het geval. In de buitengerechtelijke incassofase verhaal ik zoveel mogelijk mijn kosten op uw debiteur. Bij een geslaagde buitengerechtelijke incasso betaalt u bij Jumelet incasso advocaat niets. U ontvangt dan dus het volledige factuurbedrag. Bij een niet geslaagde buitengerechtelijke incasso hoeft u slechts een bedrag € 75,- voor dossierkosten aan mij te betalen. Er is sprake van een geslaagde buitengerechtelijke incasso als uw debiteur het volledige factuurbedrag vermeerderd met incassokosten en rente heeft betaald

Een incassoprocedure bestaat uit drie fasen

  1. Buitengerechtelijke fase
  2. Gerechtelijke fase
  3. Executiefase

1. Buitengerechtelijke fase

Het incasseren van onbetaalde facturen start altijd met de buitengerechtelijke fase. In de buitengerechtelijke fase bestaan mijn werkzaamheden uit het bestuderen van de openstaande factuur, de door u gestuurde herinnering(en) en aanmaning(en). Vervolgens stuur ik een sommatiebrief (‘advocatenbrief’) naar uw debiteur waarin ik hem of haar sommeer om tot betaling over te gaan. Daarnaast zal ik telefonisch contact opnemen met uw debiteur. In meeste gevallen betaalt de debiteur nu wel. Mocht de buitengerechtelijke fase niet tot (volledige) betaling leiden, dan kan de gerechtelijke fase worden gestart.

Wat betreft mijn kosten in de buitengerechtelijke fase zijn er drie mogelijke uitkomsten:

UITKOMST 1

Volledige vordering is geïncasseerd: u betaalt niets (uw debiteur betaalt mijn kosten)

Als uw debiteur de volledige vordering, vermeerderd met de incassokosten en rente heeft betaald, dan ontvangt u het volledige factuurbedrag. U betaalt dan géén kosten. De door uw debiteur betaalde geïncasseerde incassokosten en rente zijn een vergoeding voor mijn werkzaamheden. Deze kosten komen Jumelet incasso advocaat toe. Voor het starten van een incassodossier wordt € 75,- aan dossierkosten in rekening gebracht. Deze kosten krijgt u dus van mij terug of worden verrekend met de door uw debiteur betaalde geïncasseerde incassokosten en rente. U betaalt in dit geval dus géén kosten. 

UITKOMST 2

Gedeeltelijke vordering is geïncasseerd: u betaalt € 75,-

Als uw debiteur gedeeltelijk uw vordering heeft betaald óf de volledige vordering zonder incassokosten en/of rente heeft betaald, dan bent u alleen € 75,- (dossierkosten) aan mij verschuldigd.

UITKOMST 3

Geen vordering is geïncasseerd: u betaalt € 75,-

Als uw debiteur niets heeft betaald, dan bent u alleen € 75,- (dossierkosten) aan mij verschuldigd. 

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW. 

2. Gerechtelijke fase

Indien uw debiteur tijdens de buitengerechtelijke fase uw factuur niet (volledig) heeft betaald, dan kan worden overgestapt naar de gerechtelijke fase. Uiteraard zal dit eerst met u besproken worden waarbij tevens wordt gekeken naar de kans van slagen. Pas nadat u daarvoor akkoord heeft gegeven, zal ik een dagvaarding opstellen en die, na uw goedkeuring, naar de debiteur zenden. Het komt regelmatig voor dat een debiteur, die aanvankelijk in de buitengerechtelijke fase weigerde te betalen, nu ‘ineens’ wel de vordering voldoet.

Jumelet Advocatuur adviseert en regelt het gehele gerechtelijke traject. Dit kan bestaan uit het opstellen van een dagvaarding, het leggen van conservatoir beslag of het aanvragen van een faillissement van uw debiteur. Jumelet incasso advocaat legt vaak eerst beslag zodat de kans op verhaalbaarheid van uw vordering (extra) groot is. Bijvoorbeeld het leggen van beslag op een bankrekening of onroerende zaak.

Voor deze fase wordt vooraf een uurtarief of een vaste prijsafspraak afgesproken.

3. Executiefase

Wanneer uw debiteur niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, dan kan worden overgestapt naar de executiefase. Indien de rechter bij vonnis heeft geoordeeld dat uw debiteur het (resterende) bedrag moet betalen, krijgt deze nog een korte termijn om vrijwillig te betalen. Dit is vaak hoogstens 14 dagen. Komt uw debiteur dan alsnog niet na, dan kan het vonnis worden geëxecuteerd. Jumelet Advocatuur kan dan executiemaatregelen treffen om direct het geld te innen. Bijvoorbeeld het leggen van loonbeslag.

Ook voor deze fase wordt vooraf een uurtarief of een vaste prijsafspraak afgesproken.

Voordelen van een advocatenkantoor ten opzichte van een incassobureau of deurwaarder

In principe mag iedereen een incassobureau starten. Het is (nog) geen beschermd beroep. Dit in tegenstelling tot de advocatuur. De advocaat is een beroepsgroep met een bijzondere positie in het rechtsbestel. Een advocaat kan meer en zwaardere middelen inzetten dan een incassobureau of deurwaarder. Bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement, het leggen van een beslag of -in verband met een procedure- het opvragen van (persoons)gegevens uit bepaalde registers. Daarnaast kan een incassobureau vorderingen tot slechts een bepaalde hoogte in behandeling nemen. Bij complexe(re) zaken wordt de zaak vaak overgedragen aan een advocaat die zich ook weer opnieuw moet inlezen. Door uw zaak gelijk in handen van een advocaat te geven, kunt u tijd winnen en dubbele kosten besparen.

Kom in contact incasso advocaat Jumelet

Onze andere rechtsgebieden

arbeidsrecht advocaat

arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Arbeidsrecht advocaat Wat regelt een arbeidsrecht advocaat? Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. Er is dan sprake van

Rechstgebied bekijken »
huurrecht advocaat

huurrecht

Advocaat huurrecht Huurrecht advocaat Wat is huurrecht? Huurrecht is het rechtsgebied dat de rechtsverhouding tussen een verhuurder en huurder regelt. Huur is de overeenkomst waarbij

Rechstgebied bekijken »
Advocaat vastgoedrecht

vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht Advocaat vastgoedrecht Wat is vastgoedrecht? Vastgoedrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op vastgoed. Hieronder valt alle wet- en regelgeving op het gebied

Rechstgebied bekijken »