VvE besluit aanvechten en vernietigen?

Recent

Gerelateerde blogposts

aanvechten vve besluit vernietigen

VvE besluit aanvechten en vernietigen?

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een vernietigbaar en nietig VvE besluit. Daarnaast is het van belang om tijdig een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit in te dienen..

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een VvE besluit? U kunt een VvE besluit aanvechten en een rechter vragen het VvE besluit te laten vernietigen. Het is van belang dat u tijdig actie onderneemt. Anders wordt het VvE besluit onherroepelijk.

aanvechten vve besluit vernietigen

Appartementseigenaar

Wanneer u eigenaar bent van een appartement (privé gedeelte) dan bent u ook mede-eigenaar van het gehele gebouw (gemeenschappelijk gedeelten). Daarnaast bent u automatisch (van rechtswege) lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw. Voor onder meer deze kosten betaalt u (maandelijks) een VvE-bijdrage of servicekosten.

Niet eens met VvE besluit. Aanvechten!

In een VvE vergadering worden besluiten genomen die relevant zijn voor alle leden van de VvE. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een VvE besluit? U kunt het aanvechten! U kunt het VvE besluit door een rechter laten vernietigen of nietig laten verklaren.

VvE besluit is nietig

Een VvE besluit is nietig als dit besluit in strijd met de wet, de statuten (splitsingsakte) en het toepasselijke modelreglement. Dat geldt ook indien een besluit is genomen waarvoor de VvE geen beslissingsbevoegdheid heeft en sprake is van een fundamenteel totstandkomingsgebrek. Als een besluit nietig is, wordt geacht dat dit besluit nooit heeft bestaan. Dat betekent nietigheid.

VvE besluit vernietigen

Een VvE besluit is vernietigbaar als dit besluit in strijd is met de wettelijke of statutaire bepalingen die de totstandkoming van besluiten regelt. In strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Of in strijd is met het huishoudelijk reglement. Bijvoorbeeld doordat een besluit de belangen van een appartementseigenaar onredelijk en buitensporig schaadt. 

Termijn vernietigen VvE besluit

Wil u een VvE besluit aanvechten en vernietigen? Of de nietig laten verklaren? Kom dan snel in actie. Het is van groot belang dat het verzoek tijdig bij de rechtbank wordt ingediend. In artikel 5:130 lid 2 BW is bepaald:

‘Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen.’


De termijn van één maand is fataal. Als binnen deze termijn geen verzoek tot vernietiging bij de rechtbank is ingediend, is het besluit onherroepelijk. Het daarna aanvechten van een VvE besluit heeft dan geen zin meer.

Wanneer begint de termijn tot vernietiging te lopen?

De vraag wanneer de vernietigingstermijn begint te lopen is verschillend. Hieronder enkele situaties:

Als u wel aanwezig was op de vergadering (u heeft dan direct kennis genomen van het besluit) dan begint de termijn van één maand te lopen op de dag na de dag van vergadering.

Als u niet aanwezig was op de vergadering dan begint de termijn van één maand te lopen op de dag na de dag waarop de notulen aan u zijn verstrekt.

Maand + maximaal 1 week

De Hoge Raad heeft op 21 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1022) overwogen, dat onder omstandigheden de (fatale) termijn van één maand met één week kan worden verlengd. Wanneer de VvE geen gebruikelijke wijze heeft waarop de besluiten aan haar leden (appartementseigenaren) ter kennis wordt gebracht, dan vangt de termijn van één maand aan na één week na de VvE vergadering. De Hoge Raad heeft verder overwogen dat van een appartementseigenaar mag worden dat hij/zij binnen één week na de vergadering informatie inwint over de genomen besluiten. Vervolgens heeft de eigenaar één maand de tijd om eventueel een verzoek tot vernietiging van genomen besluit bij de rechtbank in te dienen.

Belangrijk voor VvE leden en het bestuur van de VvE

Voor een lid van een VvE en het bestuur van een VvE is het van belang om de termijn voor het eventueel vernietigen van een VvE besluit goed te agenderen. Een te laat ingediend verzoek tot vernietiging van een VvE besluit wordt namelijk niet meer door de rechter inhoudelijk behandeld. Daarnaast verdient het de aanbeveling om pas uitvoering te geven aan een in de VvE vergadering genomen besluit op het moment dat het VvE besluit onherroepelijk is geworden.

Wenst u juridisch advies met betrekking tot een (voorgenomen) VvE besluit? Wil u een VvE besluit laten vernietigen? Of heeft u een andere vraag met betrekking tot het vastgoedrecht? Neem vrijblijvend contact op met een advocaat vastgoedrecht van Jumelet Advocatuur.

Dit blogbericht is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatie aard. De informatie in dit blogbericht kan (afhankelijk van uw specifieke geval) niet, of verminderd, van toepassing zijn. De informatie in dit blogbericht dient dan ook niet als juridisch advies te worden beschouwd. Jumelet Advocatuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit blogbericht.

Voel u vrij om dit bericht eenvoudig te delen.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn